استارت آپ

استارت آپ

استارت آپ ها کسب و کارهایی نوپا با اهداف بزرگ و متفاوت هستند. با توجه به اینکه در سالهای اخیر استارت آپ ها غالبا در حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات ظهور کرده اند به اشتباه استارت آپ ها در قالب این حوزه محدود می شوند .

باید توجه داشت هر کسب و کاری که فاکتورهای اساسی در ارتباط با استارت آپ را داشته باشد استارت آپ بوده و در این حوزه قرار می گیرد .

استارت آپ 1.jpg

 

مجموعه فاکتورها و دستورالعمل های استارت آپ ( Startup ) عبارتند از :

 

  • کسب و کار نوپا بر پایه ایده های جدید و یا موثر
  • سیر تکاملی استوار بر مطالعه و پژوهش
  • طراحی شده بر اساس نیازهای مخاطبان
  • کارآفرینی و توسعه کسب و کار
  • بالا بردن بهره وری و به حداقل رساندن نیروی انسانی
  • توجیه و پاسخ بهتر به خواسته ها
  • ارائه راهکار یا خدمات متفاوت با روندی متفاوت
  • پایه ریزی شده بر پایه طرح های علمی و پژوهشی

 

 

 فرم درخواست استارت آپ

 

مطالب این صفحه در حال تکمیل است ...

Comments powered by CComment