دوره قهرمان زندگی

دوره قهرمان زندگی

در زندگی همه انسان هایی هستند که نقش الگو و راهنما  را برای دیگران ایفا می کنند

حال اگر به این موضوع دقت داشته باشید که دلیل آن چیست ، میتوان گفت افرادی که الگو و راهنمای دیگران  هستند  قبل از اینکه تبدیل به قهرمان های دیگران شوند ، قهرمان زندگی خود شده اند .

دکتر سلیمی بر حسب تجربیات درخشان قهرمانی خود در مبحث ورزش معتقد است  همانطور که افراد در زمینه های ورزشی  میتوانند به مقام قهرمانی دست یابند ، در زندگی نیز ، هر شخصی این امکان را دارد که تبدیل به یک قهرمان در زندگی خودش باشد .

در این  دوره شما با تکنیک هایی آشنا می شوید که می توانند باعث جهش چشمگیری در شما شوند .

اگر تمایل دارید به قهرمان زندگی خود تبدیل شود توصیه ما اینست  از یک مربی حرفه ای و مورد اعتماد کمک بگیرید .

 

قهرمان زندگی.jpg

 

 

جهت مشاهده فرم ثبت نام کلیک کنید

 

 

مطالب این صفحه در حال تکمیل است ...

Comments powered by CComment