دوره کوچینگ پیشرفته

دوره کوچینگ پیشرفته

پیش نیاز این دوره ، گذراندن دوره کوچینگ موفقیت با گذراندن نمره قابل قبول می باشد .

مدت زمان دوره : 6 ماه

 

 

کوچینگ 1.jpg

 

جهت مشاهده فرم ثبت نام کلیک کنید

در صورتی که پیش نیاز را گذرانده اید ، ثبت نام کنید

 

مطالب این صفحه در حال تکمیل است ...

Comments powered by CComment