دوره کوچینگ ورزشی

دوره کوچینگ ورزشی

ورزش یا نرمش یا کشش !

ورزش همگانی یا ورزش قهرمانی !

استعدادیابی ورزشی یا استعدادزایی ورزشی !

شاید با مطالعه سه سطر بالا ، متعجب شدید که کوچینگ ورزشی دیگر چیست ؟

پاسخ به جزئیاتی در مورد ورزش ، انتخاب رشته مناسب ورزشی ، پارامترهای موفقیت در رشته های ورزشی و دیگر موارد لازم را  از دیدگاه دارنده بالاترین سطح مربیگری جهان را در دوره کوچینگ ورزشی دریافت می نمایید .

مدت زمان دوره : 12 ماه

پیش نیاز دوره : ارائه تست آنالیز بدن به پشتیبان دوره + شرکت در آزمون مصاحبه دوره 

 

 

 

sport-6.jpg

 

مطالب این صفحه در حال تکمیل است ...

Comments powered by CComment