آشنایی با مفهوم احساس و تاثیر آن بر موفقیت فردی و اجتماعی

---_701963288
1 000 000,00 IRR

500آيتم هاي موجود
+
اضافه به سبد خرید

در این سمینار می پردازیم به درک مفهوم احساس از جنبه های مختلف، ریشه های بوجود آمدن احساسات،انواع احساسات مثبت و منفی، انواع هوش و تفاوت های آن ها و نحوه استعدادیابی شغلی افراد براساس هوش چندگانه و نیز ارائه نسبت هوش خردگرا و هوش هیجانی در کسب موفقیت فردی و اجتماعی و روشن شدن اهمیت بسیار بالای هوش هیجانی وغفلت بشر از این نیروی عظیم درونی.