مدیریت زمان ، عمر و بهبود عملکرد

01
1 000 000,00 IRR

500آيتم هاي موجود
+
اضافه به سبد خرید

در این سمینار مطالب بسیار مهمی در زمینه نوع نگاه انسانها به ارزش واقعی زمان و روش های نوین مدیریت عمر ارائه شده است و به افراد کمک می کند تا با مرور مفاهیم اساسی در مدیرت زمان به آرامش و بهروری عالی دست پیدا کرده و رضایت درونی از عملکرد خود داشته باشند و به بهبود عملکرد خودشان بیفزایند. از طرف دیگر باور و انتظار خود را از طول عمر و کمیت و کیفیت زندگی تغییر داده و به نتایج بی نظیری دست پیدا کنند.