تکنیک های مدیریت احساس و هوش هیجانی

------
1 000 000,00 IRR

500آيتم هاي موجود
+
اضافه به سبد خرید

در این سمینار عوامل موثر بر هوش هیجانی، مقایسه آن در افراد موفق و منزوی و روش های افزایش بهینه آن آموزش داده می شود و تکنیک های مدیریت احساس،بالا بردن خود آگاهی و کسب مهارت تقویت احساسات  مثبت و مهار احساسات منفی یادآوری می شود. سپس با تمرین همدلی و آگاهی اجتماعی چرخه های آن تکمیل شده و گام های علمی مدیریت احساسات به صورت بسیار کاربردی و جذاب به تفصیل بیان می گردد.