تکنیک های بهبود ارتباطات نوین،توانمند سازی فکر و طراحی سرنوشت

----------
1 000 000,00 IRR

500آيتم هاي موجود
+
اضافه به سبد خرید

در این سمینار ضمن آموزش اصول نوین ارتباطات، تکنیک های اثر بخش آن مورد توجه قرار گرفته و روش های ارتباط موثر و نتیجه بخش ارائه می گردد. سپس با نگاهی علمی به ساختار مغز و مکانیسم های تفکر، روش های مدیریت ذهن و جلوگیری از اغتشاش فکری بیان می گردد. در نهایت با مروری بر اصول هدف گذاری و برنامه ریزی مدیریت حال و آینده امکان پذیر گشته و طراحی سرنوشت به صورت کارگاه تخصصی اجرا می شود.